1992

SIA "OPTRON" dibināšana.

1992

Realizēts esošās optisko šķiedru līnijas modernizācijas projekts, nomainot spektrālo frekvenci no λ=0.85 µm uz λ=1.3 µm, modernizējot elektro-optiskos pārveidotājus un samazinot reģenerācijas posmu daudzumu.

1993

Realizēts pirmais Latvijā LAN tīkls ar optisko šķiedru pārraides vidi rūpnīcas teritorijā.

1994

Pirmo reizi Baltijā pielietota pašnesošā optiskā kabeļa vertikālās piekares tehnoloģija televīzijas torņos.

1995

Pirmo reizi Baltijā pielietota pašnesošā optiskā kabeļa vertikālās piekares tehnoloģija ar lieliem pārlaidumiem.

1995

Pirmo reizi Baltijā īstenota optiskā kabeļa mehanizēta ieguldīšana kabeļu kanalizācijā ar vienlaicīgu spriegojuma kontroli.

1996

Pirmo reizi Baltijā pielietota tehnoloģija optiskā kabeļa piekarei pa dzelzceļa kontaktīkla balstiem.

1997

Latvijā ieviestas divas jaunākās tehnoloģijas:
• pazemes kabeļu telekomunikāciju tīklu izveide no 40 mm HDPE kabeļu kanalizācijas caurulēm ar speciālu iekšējo pārklājumu, kurš samazina berzes koeficientu, ieguldot optisko kabeli (ASV kompānijas "Dura Line" tehnoloģija);
• optiskā kabeļa instalēšanas tehnoloģija kabeļu kanalizācijas caurulēs ar pneimo-iepūšanas metodi (Šveices kompānijas "Plumett" tehnoloģija);
• izejas nosacījumu sagatavošana šo tehnoloģiju ieviešanai Lietuvā un Igaunijā.

1997

Savas inovatīvas pazemes kabeļu kanalizācijas sistēmas ar optiskajiem kabeļiem pirmā segmenta izbūve.

1998

Sākas aktīva OPTRON optiskā tīkla izbūve Rīgā.

1999

Realizēts Baltijā pirmais projekts optiskā kabeļa ieguldīšanai pilsētā pēc MCS Road tehnoloģijas (kompānijas Siemens tehnoloģija).

2000

Optisko savienošanas auklu (patchcords, pigtails) pilna cikla "ražošana-kontrole-testēšana" izgatavošana saskaņā ar rūpniecības tehnoloģiju – ielīmējot optisko šķiedru.

2001

Ienākšana telekomunikāciju pakalpojumu tirgū, uzsākot sniegt "tumšo" šķiedru nomas pakalpojumus.

2001

Pirmo reizi Baltijā ieviesta tehnoloģija pazemes kabeļu kanalizācijas sistēmu izveidei, izmantojot mikrocaurules, un telekomunikāciju tīklu izveidei, izmantojot mikrokabeļus.

2002

Uzņēmumā ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām.

2002

Saņemta licence telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai – no 2003. gada 1. janvāra uzņēmums kļūst par telekomunikāciju operatoru.

2003

Uzbūvēts jauns uzņēmuma birojs, ieskaitot infrastruktūru, kas nepieciešama starptautiska līmeņa telekomunikāciju operatoram.

2003

Komerciālajā ekspluatācijā nodota telekomunikāciju platforma Ethernet – ar maģistrāles ātrumu 1Gbit/s.

2003

Sākta nomāto līniju pakalpojuma sniegšana.

2004

Sākta Fast Ethernet pakalpojuma sniegšana.

2005

Parakstīts starpsavienojuma līgums ar pirmo starptautisko telekomunikāciju operatoru.

2005

Interneta un telefonijas pakalpojumu sniegšanas sākums.

2006

Sākta IP telefonijas pakalpojuma sniegšana.

2007

SāktaCo-Locationpakalpojuma sniegšana – klientu aparatūras izvietošana uzņēmuma serveru telpā.

2007

Realizēts projekts optisko kabeļu sistēmas izveidei ēkās uz mikrocauruļu bāzes, izmantojot nepieciešamā skaita optisko šķiedru pneimo-iepūšanu no ODF līdz darbavietai (Lielbritānijas kompānijas BICC tehnoloģija).

2008

Projekta "WiMAX platforma bezvadu sakaru tīkliem Rīgā" izstrāde.

2009

Projekta "IP TV viesnīcām" izstrāde.

2009

Projekta "PON Triple Play pakalpojumiem" izstrāde.

2010

Datu uzglabāšanas un apstrādes pakalpojumu modeļa izstrāde, izveidojot savu datu centru "DC25".

2011

Projekta "WiFi ražošanas uzņēmumiem" izstrāde.

2012

Nodots ekspluatācijā OPTRON datu centrs "DC25".

2012

Projekta "OPTRONET®maģistrālā tīkla attīstība" realizācija ar pāreju uz datu pārraides ātrumu 10Gbit/s.

2012

Projekta "Virtuālās platformas izveide IT pakalpojumu attīstībai" izstrāde.

2013

Virtuālās platformas "vCloud OPTRON" attīstība un nodošana komerciālajā ekspluatācijā. Pakalpojumu "Infrastructure-as-a-Service" sniegšanas sākums.

2013

OPTRON kļūst par korporācijas Microsoft partneri.

2013

OPTRON centrālā sakaru mezgla renovācija.

2013

Visu OPTRON sakaru līniju mezglu modernizācija.

2013

Datu centra “DC25” iestāšanās asociācijā BICSI.

2013

Liela mēroga pilsētas projekta “IT-1 sakaru komunikāciju, telekomunikāciju, optisko kabeļu tīklu rekonstrukcijas un izbūves darbi objektā „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla rekonstrukcija” realizācija.

2014

Vairāku CWDM līniju projektu realizācija.

2014

Oficiālu partnerattiecību uzsākšana ar:
• Cisco (Cisco Select Certified Partner);
• HP (HP Business Partner un HP Service Provider & System Integrator);
• Veeam;
• VMware dalībai programmā “VMware Solution Provider Program”.

2014

Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001:2008.

2014

Darbības sfēras “Elektronisko sakaru pakalpojumi. IT risinājumu projektēšana, ieviešana un uzturēšana. Datu centru pakalpojumi” sertificēšana saskaņā ar starptautisko standartu ISO/IEC 27001:2005.

2014

Vājstrāvas un sakaru tīkla būvniecība Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība: būvdarbu veikšana” ietvaros.

2015

Datu pārraides platformas “OPTRONET” globāla modernizācija tās jaudas ievērojamai palielināšanai.

2015

Jauna līmeņa datu glabāšanas un rezerves kopēšanas pakalpojumu sniegšana Datu centra “DC25” klientiem.

2015

Oficiālu partnerattiecību uzsākšana ar:
• EMC;
• IBM (Managed Service Provider – Tier 2).

2015

Datu centra "DC25" pakalpojumu sertifikācija atbilstoši PCI DSS standartam.

2015

Projekta “Ārējo vājstrāvas tīklu būvniecība objektā “Kraftool loģistikas centrs” Kundziņsalā” realizācija.

2015

Globālās datu pārraides platformas “OPTRONET” modernizācija ar nolūku palielināt tās produktivitāti.

2016

Uz platformas pamata izstrādāti un nodoti komerciālajā ekspluatācijā šādi pakalpojumi:
• Sistēmprogrammatūras noma;
• Tīkla resursu noma (Internets, sakaru kanāli, "tumšās" šķiedras, VPN), lai piekļūtu virtuālajai platformai;
• Disaster-Recovery-as a Service: klienta IT infrastruktūras un informācijas resursu ārkārtas atjaunošana force majeure gadījumā klienta informācijas sistēmā;
• Desktop as a Service, VDI: virtuālo datoru noma;
• Self service: virtuālo tīklu, mašīnu, firewall patstāvīgas konfigurēšanas iespēja jebkurā brīdī, pieeja KVM virtuālajai mašīnai;
• Remote hand: iespēja klienta IT platformas pārvaldību nodot sertificētiem speciālistiem klienta uzdevumā;
• Backup: datu rezervācija –klienta virtuālo mašīnu rezerves kopiju radīšana no virtuālās platformas fiziski nodalītā datu glabātuvē saskaņā ar klienta norādījumiem;
• Restore: virtuālo mašīnu atjaunošana pēc klienta pieprasījuma.

2016

Dalība Eirāzijas forumā «Datu centri, mākoņskaitļošana un lietu internets» Maskavā

2016

OPTRON kļūst par vadošā IKT risinājumu piedāvātāja - korporācijas Huawei partneri. Sadarbība ar Huawei nodrošina klientiem plašas papildus iespējas, realizējot dažādus risinājumus savas IT infrastruktūras efektivitātes paaugstināšanai.

2016

OPTRON piedalās piektajā lielākajā Baltijā starptautiskajā online-biznesa un e-komercijas forumā ЕСОМ21.

2016

OPTRON kļūst par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) biedru.

2016

OPTRON kļūst par АS "Datortīklu mijiedarbības centrs МCК-IX" partneri, kas ir lielākā Krievijas neitrālā Internet trafika apmaiņas platforma.

2017

Kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācija saskaņā ar starptautisko standartu ISO9001:2015.

2017

Darbības sfēras – elektronisko sakaru pakalpojumi, IT risinājumu projektēšana, ieviešana un uzturēšana, datu centru pakalpojumi - pārsertifikācija saskaņā ar starptautisko standartu ISO/IEC 27001:2013.

2017

OPTRON iegūst Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) statusu.

Mūsu mājas lapā tiek lietotas sīkdatnes. Turpinot iepazīties ar šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.